top of page

Algemene voorwaarden voor deelname aan ExtraMissMenza:

Welkom bij ExtraMissMenza. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Leeftijd:

Deelnemers moeten minimaal 16jaar zijn. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd.

Nationaliteit:

Deelnemers moeten wettig verblijfsrecht hebben in België of Nederland.

Inschrijvingsproces:

 • Inschrijvingen moeten volledig en naar waarheid worden ingevuld via het online inschrijvingsformulier.

 • Alle benodigde informatie en foto's moeten bij de inschrijving worden meegestuurd.

 • Incomplete of onjuiste inschrijvingen kunnen leiden tot diskwalificatie.

Fotomateriaal:

 • Ingezonden foto's moeten recent zijn (maximaal 6 maanden oud).

 • De foto's mogen geen watermerken bevatten en moeten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

Rechten op ingezonden materiaal:

 • Door deelname aan de wedstrijd geef je ExtraMissMenza het recht om de ingezonden foto's en video's te gebruiken voor promotionele doeleinden, zonder dat hiervoor extra toestemming of compensatie vereist is.

 • Alle ingezonden materialen blijven eigendom van de deelnemer, maar ExtraMissMenza behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken in marketingcampagnes, publicaties en op sociale media.

Selectieproces:

 • Een jury zal de inzendingen beoordelen en deelnemers selecteren voor de volgende rondes.

 • De beslissingen van de jury zijn bindend en er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslagen.

Deelnamekosten:

 • Er wordt een sponsor bijdrage gevraagd van 1300 euro excl BTW.

 • Eventuele reis- en verblijfskosten voor deelname aan fysieke rondes of evenementen zijn voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

Gedrag en verantwoordelijkheid:

 • Deelnemers worden geacht zich professioneel en respectvol te gedragen tijdens alle onderdelen van de wedstrijd.

 • Ongepast gedrag kan leiden tot diskwalificatie.

Gezondheid en veiligheid:

 • Deelnemers moeten in goede gezondheid verkeren en vrij zijn van blessures die hun deelname kunnen beïnvloeden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan tijdens de wedstrijd.

Privacy:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijving en deelname zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden van de wedstrijd.

Wijzigingen en annuleringen:

 • ExtraMissMenza behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.

 • Eventuele wijzigingen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de officiële kanalen van de wedstrijd.

bottom of page